เบอร์โทร
089-836-8001
โทรสอบถามเพิ่มเติม
เบอร์โทร
reach@bvrcfunctionalwellness.com
คลิกที่อีเมลเพื่อติดต่อเรา
           

บทความและข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ
ถ่ายทอดกำลังใจ จากผู้(เคย)ป่วยไตวาย คุณวิศาล วงศ์สว่าง - ตุลาคม2562
เข้ารับการรักษาด้วยโรค/ ภาวะ: ไตวาย
การบำบัดด้วย ‘แอคทีฟ-แมกนีเซียม' ชนิดอาหารเสริม: กรณีศึกษาภูมิคุ้มกันบำบัด ภายใต้ “วิถียอดยิ่งบำบัด”
วารสารงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (ประเทศแคนาดา) เล่ม 1 ฉบับ 4, มิถุนายน 2562
นวัตกรรมการแพทย์บูรณาการเพื่อการบำบัดฟื้นฟูไต ในโรคไตเรื้อรังและสภาวะไตวาย
วารสารชีวการแพทย์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สหรัฐอเมริกา) เล่ม 3- ฉบับ 1: 2561
 
FACEBOOK FANPAGE
BVRC Functional Wellness, Hua-Hin

About

 

Us

   อ่านต่อ
Functional medicine with Innovation & Integrative immunotherapy under the Yod-Ying protocols for chronic diseases and cancers