เบอร์โทร
089-836-8001
โทรสอบถามเพิ่มเติม
เบอร์โทร
reach@bvrcfunctionalwellness.com
คลิกที่อีเมลเพื่อติดต่อเรา
           

บทความและข่าวสารล่าสุด

อ่านต่อ
1-2-3 คุณธรรมนำแรงใจ
หลักศีลธรรมนำทาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักแห่งความเมตตาที่สุดเพื่อมวลมนุษย์ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงและชีวิตไม่ธรรมดา ผู้ซึ่งได้ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงแต่มีคุณค่าสูงส่ง เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น คุณธรรมที่เราปฏิญาณไว้ด้วย ณ ที่นี้ BVRC Functional Wellness
แบ่งปันสุขภาวะ - แผล (รักษา) เรื้อรัง - ธันวาคม2562
เรื่องเก่า...เล่าใหม่...ได้ประโยชน์ บทความแบ่งปันสุขภาวะ เรื่อง “แผล (รักษา) เรื้อรัง” ธันวาคม 2562 ด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ ‘ภัยใกล้ตัว’ จากการใช้ ‘ยาฆ่าเชื้อ’
ถ่ายทอดกำลังใจ จากผู้(เคย)ป่วยไตวาย คุณวิศาล วงศ์สว่าง - ตุลาคม2562
เข้ารับการรักษาด้วยโรค/ ภาวะ: ไตวาย
 
FACEBOOK FANPAGE
BVRC Functional Wellness, Hua-Hin

About

 

Us

   อ่านต่อ
Functional medicine with Innovation & Integrative immunotherapy under the Yod-Ying protocols for chronic diseases and cancers