สารสกัดฟังค์ชันนอล
BVRC ได้พัฒนาสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง สารสกัดเหล่านี้มีฤทธิ์ในการบำบัดประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ปราศจากสารพิษสะสมหรือผลข้างเคียง ทั้งที่ใช้เป็นยาในการบำบัดรักษาโรค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์คลินิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์คลินิก