แนวการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

2020-04-22 16:36:57

      

The Yod-Ying Protocols (ยอดยิ่งบำบัด)

ศูนย์วิจัย BVRC ขยายการวิจัยจากจุลินทรีย์ทั่วไปสู่โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต เช่น โรค HIV ไข้หวัดนกและโรคเรื้อรังไตเสื่อมไตวาย อวัยวะเสื่อมสภาพ และมะเร็งต่างๆในหลายระยะ ซึ่งแนวทางการบำบัดภายใต้การค้นคว้าพัฒนาของดร.ยอดยิ่งนี้ ได้มาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลึกซึ้งผสมผสานการแพทย์หลากสาขาและโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้บวกกับสารสกัดประสิทธิภาพสูง 3 กลุ่มหลักได้ถูกนำมาใช้เพื่อบำบัด ได้แก่ 

1.สารแอนติเจนนิคดีเทอร์มิแน้นท์ซุปเปอร์วัคซีน (Antigenic Determinant Substance--ADS)

2.สารพฤกษเคมีประสิทธิภาพสูง (High-Potency Phytochemicals) 

3.สารชีวนาโนเปปไทด์ (Bio-Marker Peptides)

ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการรักษาโดยใช้สารสกัดบำบัดเพื่อช่วยผู้ป่วยในศูนย์วิจัย BVRC จากโรคร้ายแรงต่างๆ ดร.ยอดยิ่งไม่เพียงแต่พัฒนาสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการบำบัดประสิทธิภาพสูงเท่านั้น ท่านยังได้วางวิถีการบำบัดอย่างชาญฉลาดด้วยการรักษาแบบองค์รวม เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลึกซึ้งผสมผสานการแพทย์หลากสาขามาเป็น

การแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine) ยึดถือวิถีบำบัดองค์รวมที่เน้นการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยและการปรับ-แก้ไขความผิดพลาดในกลไกการทำงานของร่างกาย

สมุทัยเวชศาสตร์(Functional Medicine) เพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยจากภายในอย่างแท้จริง

และโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้ ดร.ยอดยิ่งรวบรวมความรู้ด้านระบบภูมิคุ้มกันบำบัดที่ก้าวหน้าและชีวเคมีทางการแพทย์เพื่อสร้างศาสตร์แห่งการรักษาทางการแพทย์ร่วมสมัยเพื่อใช้ในการบำบัดของท่าน 

การวิเคราะห์เคมีของเลือดของท่านเป็นที่ยกย่องว่าท่านสามารถเข้าถึงกลไกการทำงานของร่างกายอย่างแท้จริง นับเป็นความรู้และความเข้าใจเบื้องลึกอันนำไปสู่การวินิจฉัยความผิดปรกติทางชีวเคมีได้อย่างแม่นยำผลลัพธ์ที่ได้คือ การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าและความเมตตาอย่างสุดซึ้งของท่านที่มีต่อผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานวิถีการบำบัดที่ถูกพัฒนาอย่างชาญฉลาดเรียกว่า 

The Yod-Ying Protocols(ยอดยิ่งบำบัด) ได้ช่วยเหลือผู้คนมาแล้วกว่าพันชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการหนักตลอดระยะเวลาที่ท่านอุทิศตนมานานกว่า 20 ปี