โปรแกรมการตรวจเลือด

2022-08-26 12:22:36

      

สำหรับผู้ป่วยทุกโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง การตรวจเลือดมีความสำคัญมาก เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจวิเคราะห์เชิงลึกและวางแผนการบำบัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง การตรวจเลือดก็มีความสำคัญ เพื่อดูแนวโน้มความผิดปกติและเพื่อวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆได้ทันท่วงที เพราะการป้องกันโรคร้ายถือเป็นแนวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด มากกว่าการหาวิธีการรักษาเมื่อร่างกายเสื่อมสภาพไปมากแล้ว

BVRC ได้วางรูปแบบการตรวจเลือดและให้สิทธิการตรวจในราคาพิเศษสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการตรวจเลือดแบบครบถ้วนกับทาง BRIA Lab (กรุณาติดต่อทีมงาน BVRC เพื่อปรึกษาแพทย์เบื้องต้นและรับการสั่งตรวจเลือดที่เหมาะสม)

สถานที่เจาะเลือด 

- BRIA Lab (ลาดพร้าว 110) 

- Health Lab clinic ,Hua Hin ปากซอยหัวหิน 45

- Mahachai TLC (มหาชัย ทีแอลซี คลินิกเทคนิคการแพทย์)ไฟล์ประกอบ:
โปรแกรม Allergy Screening.pdf
โปรแกรม Comprehensive Screening.pdf
โปรแกรม Detox Prep.pdf
โปรแกรม Hormone Check.pdf
โปรแกรม Immune Check.pdf
โปรแกรม Kidney Health.pdf
โปรแกรม Metabolic Check.pdf