งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1

2019-10-26 14:28:46

      

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 1 (1th Enzyme Therapy Workshop) 13-15 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ Classification of Enzyme โดย ดร.ปิลันธน์ อนันธรานนท์กุล ณ โรงแรมโฟร์วิง สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร