นวัตกรรมการแพทย์บูรณาการเพื่อการบำบัดฟื้นฟูไต ในโรคไตเรื้อรังและสภาวะไตวาย

2020-04-21 19:49:33

      

โรคไตเรื้อรังและภาวะไตวายสร้างความเสื่อมโทรมต่อสุขภาพและลดคุณภาพการทำงานของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ศูนย์วิจัยฯ ของเรา รายงานกรณีผู้ป่วยภาวะไตวายที่สามารถมีการกลับสู่สภาวะทำงานของไตปกติได้ หลังจากรับการบำบัดไตด้วยหลักการ แพทย์บูรณาการเพื่อช่วยฟื้นฟูไตและคงระดับความสมดุลในร่างกายไว้ได้ วิธีการบำบัดดังกล่าวอาศัยนวัตกรรมการสกัดสารที่มีฤทธิ์ ในการบำบัดสูง ร่วมด้วยการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับอาหารและวิถีชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...ไฟล์ประกอบ:
'งานตีพิมพ์บำบัดโรคไต'.pdf