คีเลชั่นบำบัด ชนิดรับประทาน

2020-04-21 19:51:04

      

คีเลชั่นบำบัด ชนิดรับประทาน

คือวิถีการแพทย์ทางเลือกสำหรับส่ง เสริมการทำคีเลชั่นบำบัดที่ ปลอดภัย‘วิถียอดยิ่งบำบัด'เพื่อคี เลชั่นบำบัดชนิดรับประทานนี้ ใช้ คุณสมบัติเด่นของธาตุแมกนีเซี่ยม ทั้งด้านประสิทธิภาพในการคีเลชั่น และการเป็นธาตุอาหารที่สำคัญใน ปฎิกิริยาชีวเคมี ซึ่งจำเป็นต่อชีวิต และสุขภาพที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...ไฟล์ประกอบ:
'วิถียอดยิ่งบำบัด' คีเลชั่นบำบัด ชนิดรับประทาน.pdf