ถ่ายทอดกำลังใจ จากผู้(เคย)ป่วยไตวาย คุณวิศาล วงศ์สว่าง - ตุลาคม2562

2020-12-04 11:36:02

      

การบำบัดไตตามแนวทาง วิถียอดยิ่งบำบัด 'Yod-Ying Protocols'

ภายใต้ศูนย์วิจัยBVRC 

เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง

คุณวิศาลอายุเพียง31ปีเมื่อมีภาวะไตวาย ผู้ป่วยและครอบครัวมีความประสงค์ ไม่รักษาด้วยการฟอกไต และหลังจากที่ถูกให้เซ็นต์รับรองปฏิเสธการรักษาทาง การแพทย์นั้น ทางครอบครัวจึงต้องแสวงหาวิธีบำบัดอื่นทันทีเพื่อรักษาชีวิตจาก ภาวะอันตรายนี้ วิถีการบำบัดไตภายใต้ศูนย์วิจัยฯจึงเป็นทางเลือกแห่งความหวัง ให้อวัยวะไตฟื้นฟูสภาพและกลับมาทำงานอย่างปกติได้ โดยไม่ต้องผ่านความเสี่ยง ต่างๆในกระบวนการฟอกไต และแนวโน้มของการฟอกไตไปตลอดชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...ไฟล์ประกอบ:
ถ่ายทอดกำลังใจ จากผู้(เคย)ป่วยไตวาย คุณวิศาล วงศ์สว่าง - ตุลาคม2562.pdf